Edukacja

Centrum Rozwoju Lokalnego prowadzi działania edukacyjne w zakresie:

 • tworzenia warunków przyjaznych do rozwoju edukacji na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego;
 • wspierania kadry nauczycielskiej w realizowaniu zadań edukacyjnych;
 • uzupełniania oferty edukacyjnej o zajęcia pozaszkolne;
 • działania mające na celu rozwój kompetencji miękkich i społecznych (doradztwo zawodowe, profilaktyka).

Cele działania Centrum Rozwoju Lokalnego koncentrują się na następujących aspektach zakresie edukacji oraz wspierania dzieci i młodzieży:

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dostępnej na lokalnym rynku;
 • zbliżenie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • stworzenie przestrzeni, w której lokalni przedsiębiorcy mogliby inspirować młodych i czerpać inspirację od nich samych;
 • wzmocnienie sprawczości i kreatywności w ostrowieckiej młodzieży;
 • dostarczenie nowych narzędzi rozwoju dla lokalnych ostrowieckich szkół;
 • wzmocnienie oddziaływania edukacji na postawy przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży;
 • inspirowanie nauczycieli oraz organizacji pozarządowych do rozwijania ambitnej oferty dla młodych ludzi.

Najnowsze aktualności

To top