Wynajem powierzchni dla organizacji

Centrum Aktywności Obywatelskiej pełni funkcję inkubatora organizacji pozarządowych. Znajduje się w samym centrum miasta, wzdłuż głównej ulicy Ostrowca Św. Mieści się przy ul. Sienkiewicza 70 (w budynku dawnej szkoły podstawowej nr 4).

Do Państwa dyspozycji w obiektach Centrum Aktywności Obywatelskiej oddajemy oddajemy dwie niezależne sale.

Sale umożliwiają organizację spotkań od 20 do 80 osób.

Wyposażenie sal: internet, nagłośnienie, projektor, ekran, meble.

Idealny wybór: ciekawa infrastruktura, niepowtarzalna aura, przyjazne wnętrza i wiele możliwości.

SALA KONFERENCYJNA

– powierzchnia 100 metrów kw,

– doskonale nadająca się na organizację konferencji, szkoleń, warsztatów.

– sala pozwala na dowolną aranżację przestrzeni.

– lokalizacja: 1 piętro

– wyposażenie:

SALA SZKOLENIOWA

– powierzchnia: 50 metrów kwadratowych

– idealna do przeprowadzenia spotkań biznesowych, kameralnych szkoleń i prezentacji.

– lokalizacja:  1 piętro  

– wyposażenie:


Wysokość minimalnych stawek netto czynszu najmu lokali znajdujących się w obiekcie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Stawka za wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,00 zł miesięcznie.
 2. Stawka za jednorazowe wynajęcie:
  • sala szkoleniowa – 15,00 zł do 4 godzin w ciągu doby dla podmiotów CAO,
  • sala szkoleniowa – 25,00 zł do 4 godzin w ciągu doby dla innych podmiotów,
  • sala konferencyjna – 35,00 zł do 4 godzin w ciągu doby dla podmiotów CAO,
  • sala konferencyjna – 55,00 zł do 4 godzin w ciągu doby dla innych podmiotów.
 3. Stawka za wynajęcie 1m2 powierzchni pomieszczeń piwnicznych i magazynowych – 2,00 zł miesięcznie.
 4. Stawka za wynajęcie 1m2 innych powierzchni, nie wyszczególnionych w pkt.1, 2 i 3, ustalana jest przez Dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego w drodze negocjacji.
 5. Do wyżej wymienionych stawek dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady korzystania z sali konferencyjnej i szkoleniowej CAO

Aby móc zarezerwować salę konferencyjną lub szkoleniową należy złożyć wniosek o udzielenie wsparcia w tym zakresie.

Ww. wniosek należy uzupełnić, podpisać i scan dokumentu przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@crl.ostrowiec.pl

We wniosku należy podać następujące informacje:

 1. Data i ilość godzin rezerwacji.
 2. Cel spotkania/tytułu wydarzenia.
 3. Przewidywana liczba uczestników.​
 4. Informacja o pobieraniu/niepobieraniu opłat od uczestników.
 5. Dane osoby odpowiedzialnej za organizację wydarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu).
 6. Informacja o potrzebnym wyposażeniu.

O rezygnacji z rezerwacji sali są Państwo zobowiązani do powiadomienia CRL najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą rezerwacji.

Opłaty za wynajem sali wnosi się na rachunek bankowy CRL wskazany na fakturze VAT wystawionej przez CRL na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wynajęto salę.

Organizacja upoważnia CRL do wystawienia faktury w formie elektronicznej i przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.


Do pobrania:

To top