Ankieta

W związku z dążeniem do aktywizacji oraz doskonalenia jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jej mieszkańców, Centrum Rozwoju Lokalnego zwraca się z prośbą o wzięcie udziału
w badaniu ankietowym, którego celem jest rozpoznanie aktualnych potrzeb i stanu organizacji pozarządowych. Wypełnienie poniższej ankiety, pomoże nam zaproponować działania w ramach Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, dostosowane do aktualnych potrzeb Państwa organizacji.
Ankietę można pobrać poniżej

ANKIETA-DLA-ORGANIZACJI-POZARZADOWYCH

To top