Profilaktycznie o zdrowym odżywianiu

W czwartek, 12 maja w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się profilaktyczne spotkanie informacyjno-edukacyjne w formie saloniku dyskusyjnego pod hasłem „Dbam o siebie – wiem co jem”. 

Udział w wydarzeniu wzięli uczniowie ostrowieckich szkół wraz z opiekunami. Spotkanie otworzyła Dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego – Pani Agnieszka Rogalińska, która powitała uczestników i zaproszonych gości. Gośćmi specjalnymi spotkania byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z Panią Dyrektor dr Agnieszką Batóg i Panią Pedagog – Moniką Rożek. Prelegenci opowiedzieli o realizowanym przez szkołę projekcie: „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”, propagującym zdrowe odżywianie wśród dzieci i młodzieży. Podczas spotkania prowadząca Katarzyna Sobczyk sprawdziła wiedzę uczestników na temat uzależnień. Pokrótce przedstawiła także ofertę Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA” prowadzonego przez CRL.

Profilaktyczne spotkania informacyjno-edukacyjne w formie saloników dyskusyjnych są realizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego w celu zwiększenia świadomości mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w obszarze zachowań ryzykownych, uzależnień, czynników chroniących i czynników ryzyka.

To top