PROFILAKTYCZNIE Z CRL

Centrum Rozwoju Lokalnego od marca 2022 roku realizuje zajęcia profilaktyczne dla uczniów publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem spotkań jest kształtowanie, a także wzmacnianie norm i postaw przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie biorą udział w ćwiczeniach i dyskusjach. W ich trakcie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, uczą się rozwiązywać problemy w kontaktach z rówieśnikami, rodziną i otoczeniem. Prowadzący wskazują też uczestnikom,  jak odpowiednio rozpoznawać potencjalne zagrożenia, żeby móc ich unikać.

Spotkania prowadzą psycholog i socjoterapeuta – trenerzy o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą, co w połączeniu z atrakcyjną formą zajęć sprzyjającą zaangażowaniu uczniów w realizację zadań i ich aktywności, przekłada się na ich bardzo pozytywny odbiór. Do tej pory zrealizowaliśmy 24 godziny warsztatów dla ponad 100 uczniów publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

To top