Program Domowych Detektywów dla uczniów szkół podstawowych

Centrum Rozwoju Lokalnego w ramach zadań skierowanych do ostrowieckich szkół od marca 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7, a od kwietnia także w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 realizuje rekomendowany profilaktyczny Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie.
Głównym celem programu jest uchronienie dzieci przed zbyt wczesnym sięganiem po substancje psychoaktywne. Program jest przeznaczony dla uczniów i ich rodziców/opiekunów. Podczas zajęć dzieci otrzymują materiały do pracy w klasach oraz do wspólnej pracy z rodzicami. W ciągu kilku tygodni uczestnicy śledzą przygody bohaterów komiksów Jasia i Małgosi oraz rozwiązują zadania praktyczne. Przy okazji ćwiczą kompetencje takie jak asertywność czy autoprezentacja, uczą się pozytywnej komunikacji, brania odpowiedzialności za swoje decyzje, trenują umiejętność pracy zespołowej i zarządzania czasem. Domowa Drużyna ma jeden tydzień na przeczytanie każdego komiksu i rozwiązanie zadań.

Na zakończenie programu przewidziana jest wycieczka niespodzianka dla dzieci oraz Wieczór Jasia i Małgosi, czyli wspólne spotkanie dzieci, rodziców i nauczycieli. Na tym spotkaniu uczniowie zaprezentują swoje prace, które powstają w czasie realizacji programu.

To top