Program Małych Inicjatyw w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 poinformowało o zbliżającym się uruchomieniu nowego instrumentu wsparcia inicjatyw bilateralnych.

Podstawowym celem instrumentu będzie umożliwienie długofalowej i szerokiej współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu). Ponadto, mając na uwadze toczącą się w Ukrainie wojnę i miliony uchodźców w Europie instrument ma stworzyć możliwości włączenia działań na rzecz mniejszości ukraińskiej.

Poziom dofinansowania projektów z Funduszu Współpracy Dwustronnej wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 30 000 euro.

Minimalna wartość dotacji to 10.000 euro.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu br. i potrwa do końca miesiąca.

Projekty będą mogły trwać maksymalnie 9 miesięcy – do 31 października 2023 roku.

W ramach Małych Inicjatyw promowane będą małe, lokalne projekty mające na celu zwiększenie wiedzy/specjalizacji partnerów na wcześniej uzgodniony temat.

Przykładowe typy działań to:
1. Tworzenie platform networkingowych zwiększających dostęp do kultury.
2. Rozwój zawodowy (warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia dla wnioskodawców / partnerów).
3. Współpraca z ekspertami w opracowywaniu i testowaniu nowych metod pracy, profesjonalnych planów strategicznych itp.
4. Działania zawierające element budowania potencjału artystów / ekspertów biorących udział w inicjatywie.
5. Planowanie ogólnospołecznych wydarzeń artystycznych lub kulturalnych.

Wszystkie Małe-Inicjatywy muszą być realizowane w partnerstwie pomiędzy podmiotem polskim a podmiotem z Państwa-Darczyńcy.

W projektach będą mogły uczestniczyć następujące podmioty z Polski:
– publiczne instytucje kultury,
– archiwa państwowe,
– szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
– kościoły lub związki wyznaniowe,
– organizacje pozarządowe z dziedziny kultury,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
– publiczne i prywatne podmioty komercyjne działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 w sprawie programu „Kreatywna Europa”.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/informacje-ogolne.php

To top