Rusza nabór konkursowy – działanie 1.2 – unijne wsparcie dla przedsiębiorców

Kolejne wielomilionowe, unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Działania 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości powędruje do mikro, małych i średnich firm, które chcą inwestować w badania i rozwój. O dofinansowanie mogą się również starać duże przedsiębiorstwa, ale pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz badawczo-rozwojowej do gospodarki. Konieczne jest również, by ich projekty realizowane były wspólnie z sektorem MŚP lub przewidywały współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

Odbędą się dwa nabory:

W pierwszym ze wspomnianych naborów dofinansowanie będzie można wykorzystać na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (zakup aparatury naukowo-badawczą, sprzętu służącego tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług). Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw.

W drugim naborze dofinansowanie otrzymają projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Chodzi tu m.in. o prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, opracowanie linii pilotażowych i demonstracyjnych prototypów,

Nabór w dwóch konkursach trwa od 30 czerwca do 22 lipca. Zaraz potem rozpocznie się ocena zgłoszonych projektów.

Szczegółowe informacje na temat naborów:

 

To top