Trwa V edycja konkursu grantowego Fundacji BGK „Generacja 6.0”

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach V edycji konkursu grantowego „Generacja 6.0”. Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw skierowanych do osób w wieku 60+.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty skierowane do seniorów z gmin liczących do 25.000 mieszkańców.

Wnioski o granty mogą składać:
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Gminy.
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, np.: szkolenia dot. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.

Dodatkowo, obowiązkowym elementem każdego projektu jest zaplanowanie udziału uczestników w wyjazdowym wydarzeniu kulturalnym (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzeniu kulturalnym realizowanym przez samych uczestników projektu (np. wystawienie spektaklu teatralnego).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.fundacja.bgk.pl/generacja-6-0/

To top