Drewno jest z lasu

Celem konkursu jest promowanie drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcy tego surowca. W konkursie mogą wziąć udział:
1. Stowarzyszenia i fundacje.
2. Organizacje zawodowe.
3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
4. Instytucje kościelne.
5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, do 100.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 30.11.2022.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty polegające na promocji celów programu, tzn.:
– promocja Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
– promocja gospodarczej funkcji lasu i polskiego modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;
– promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca;
– promocja obiektów architektury drewnianej.
Opis:
Organizatorem konkursu są Lasy Państwowe.
Cel: promowanie drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcy tego surowca.
Jako projekt zadania konkursowego należy rozumieć oryginalny sposób promocji drewna i leśnictwa odbywający się przy okazji prac konserwatorskich czy wykonywania inwestycji, nie zaś sam techniczny projekt inwestycji.
Warunkiem udziału w konkursie jest dysponowanie prawem własności do obiektów stworzonych z wykorzystaniem drewna, posiadających szczególne walory kulturowe i społeczne, które służą lokalnym społecznościom.
Termin składania wniosków: 
31 sierpnia 2022
 Więcej informacji pod linkiem: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkurs-drewno-jest-z-lasu
To top