Konkurs „Cyfrowe supermoce”

Ruszył nabór wniosków w konkursie “Cyfrowe supermoce” w ramach projektu Kompetencje 3.0! Jego celem jest wsparcie organizacji mających pomysły na działania lokalne w postaci warsztatów i spotkań, dzięki którym ich odbiorcy będą mogli podnieść swoje podstawowe kompetencje cyfrowe.

Nabór trwa do 27 lipca 2022 roku.

FUNDATOR: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

O PROGRAMIE: Obecnie kompetencje cyfrowe są tak samo ważne jak czytanie, pisanie, matematyka i języki obce. Ich rozwój jest niezbędny, aby sprawnie odnajdywać się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym możemy zaoszczędzić czas na codziennych obowiązkach, takich jak bankowość elektroniczna czy załatwianie spraw w urzędach. Trudno sobie wyobrazić życie bez robienia zakupów przez Internet, rejestrowania się do lekarza, kursów i szkoleń online czy korzystania z komunikatorów internetowych. Ważne jest, aby organizacje i społeczności lokalne nie tylko wiedziały, jak korzystać z Internetu i e-administracji, ale także były świadome tego, co dzieje się w świecie technologii cyfrowych. Konkurs ma pomóc w podniesieniu kompetencji cyfrowych i poszerzeniu oferty w zakresie technologii cyfrowych dla odbiorców Waszych organizacji i przekazaniu im tej wiedzy! Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie grantowym i zdobycia aż do 10 000 zł na działania w swojej społeczności, dzięki którym Wasi odbiorcy lepiej odnajdą się w cyfrowym świecie! Zadanie polega na opisaniu swojego pomysłu na warsztaty dla minimum 50 dorosłych osób, które będą wspierać i rozwijać kompetencje cyfrowe w oparciu o platformę Fundacji „Learn My Way” i tematy na niej zawarte.

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wybranie najciekawszych pomysłów, spośród zgłoszonych przez uczestników, na warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe, w trakcie których uczestnicy poznają m.in. platformę “Learn My Way” i umożliwienie ich realizacji poprzez przekazanie grantu w kwocie do 10 000 zł brutto, zgodnie z przesłanym opisem pomysłu i budżetem.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Zadanie konkursowe polega na:

a. opisaniu pomysłu na warsztat (lub warsztaty) dla min. 50 osób dorosłych, które będą wspierać i rozwijać kompetencje cyfrowe w oparciu o platformę “Learn My Way” i tematy na niej zawarte. Uczestnicy warsztatów powinni zrealizować min. jeden temat kursu na platformie e-learningowej “Learn My Way”.

b. przedstawieniu założeń realizacyjnych dla opisanego pomysłu: harmonogram realizacji pomysłu, budżet realizacji pomysłu, zaangażowani partnerzy lokalni.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Do Konkursu mogą aplikować organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich mające pomysły na działania lokalne w postaci warsztatów, dzięki którym ich odbiorcy będą mogli podnieść swoje podstawowe kompetencje cyfrowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 10.000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 27.06.2022 do 27.07.2022 23:59

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1 września 2022 – 31 października 2022 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: www.kompetencje3-0.pl

KONTAKT: KONTAKT@KOMPETENCJE3-0.PL

To top