Nowe programy wsparcia dla organizacji pozarządowych na lata 2022-33

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentował założenia Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 oraz Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

„W ciągu ostatnich 5 lat nowy system wsparcia dla organizacji pozarządowych objął 4,5 tys. projektów zrealizowanych przez obywateli na łączną sumę 773 mln zł” – powiedział wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej dotyczącej nowych programów wsparcia organizacji pozarządowych. „Przeprowadzamy reformę instytucji wsparcia, powołaliśmy Komitet ds. Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności i wprowadziliśmy szereg programów o nowym charakterze, przede wszystkim wsparcia instytucjonalnego i rozwojowego” – wskazał prof. Piotr Gliński.

„Wsparcie organizacji pozarządowych w Polsce obejmuje przede wszystkim Korpus Solidarnościowy, pomoc dla Uniwersytetów Ludowych, Inkubator Rzemiosła, ale także Fundusz Młodzieżowy, na który w tym roku przeznaczamy 10 mln zł, od przyszłego roku będzie to już 20 mln. Drugi program stanowi wsparcie dla organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem rodzinnym, prawnym, zdrowotnym czy też ekologicznym. W tym roku na tę pomoc przeznaczamy 11,5 mln zł. Od przyszłego roku będzie to 15 mln”  – przekazał minister kultury.

W konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzięli udział także Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej – Piotr Mazurek oraz sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Wojciech Kaczmarczyk.

Komitet ds. Pożytku Publicznego jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu. Zajmuje się przygotowywaniem programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także dbaniem o ciągłe poszerzanie oferty rządu dla organizacji pozarządowych.

Z inicjatywy Komitetu 19 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu dwóch nowych programów adresowanych do sektora NGO:

1. Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 będzie stanowił nową ofertę mającą na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży oraz zwiększeniu jej zaangażowania w życie publiczne, wzmocnieniu instytucjonalnemu inicjatyw młodzieżowych, a także zwiększeniu ich znaczenia w życiu publicznym.

2. Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 przyczyni się do wzmocnienia działalności statutowej i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/nowe-programy-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych-na-lata-2022-2033

To top