Półkolonie dla dzieci ukraińskich i polskich


Fundacja Wolność i Demokracja poszukuje miast i organizacji pozarządowych chętnych podjęcia się organizacji półkolonii dla dzieci ukraińskich i polskich we współpracy z Urzędem Miasta oraz operatorem krajowym.

Fundacja Wolność i Demokracja poszukuje miast i organizacji pozarządowych chętnych podjęcia się organizacji półkolonii dla dzieci ukraińskich i polskich we współpracy z Urzędem Miasta oraz operatorem krajowym.

Program ma zapewnić dzieciom lepsze warunki startu w nowym roku szkolnym poprzez zajęcia realizowane w czasie okresu wakacji oraz potencjalnie być kontynuowanym w trakcie roku szkolnego w dostosowanej formie, np. zajęć weekendowych lub podczas dłuższych przerw jak ferie zimowe. W sposób pośredni projekt ten pomoże również rodzicom uchodźcom, którzy w czasie zajęć organizowanych dla dzieci będą mogli poświęcić swój czas na znalezienie zatrudnienia lub pracę.

Główne cele programu: integracja polskich i ukraińskich dzieci uwzględniająca edukację kulturalną, podnoszenie poziomu znajomości języka polskiego, organizacja aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Czas trwania: program dwutygodniowy w okresie letnim, z możliwością kontynuacji w ciągu roku szkolnego

Uczestnicy: dzieci polskie i ukraińskie

Finansowanie: bezpłatnie dla wszystkich uczestników, koszt programu w całości pokrywany przez fundatora.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.miasta.pl/aktualnosci/poszukiwani-partnerzy-organizacyjni-program-letni-dla-dzieci-ukrainskich-i-polskich

W przypadku zainteresowania projektem, kontakt z Fundacją Wolność i Demokracja pod adresem: fundacja@wid.org.pl

To top