„Samodzielność – Aktywność – Mobilność” dostępne mieszkanie z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o uruchomieniu w ramach pakietu „Samodzielny- Aktywny- Mobilny” dwóch nowych programów pn. „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne Mieszkanie”.

Celem programów jest rozwiązanie jednego z istotniejszych przeszkód rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych jakim jest brak dostępnego mieszkania.

Realizacja programów przyczyni się do wzrostu niezależności oraz do ułatwienia aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Natomiast w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” dofinansowane będą koszty zamiany mieszkania niedostępnego na mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są dostępne na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

To top