Sportowa Natura

Lasy Państwowe zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Sportowa Natura”, które chcą wspólnie promować ruch na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły, a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia. Wnioski należy złożyć do 30 września 2022 roku.

ORGANIZATOR: Lasy Państwowe

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest promocja Lasów Państwowych poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Wnioski promujące Lasy Państwowe poprzez popularyzację ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka: – promocja obcowania z naturą, – aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, – edukacja leśna i przyrodnicza, – korzystanie z produktów lasu. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Kluby sportowe, wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS lub prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bądź wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a tym samym posiadające uprawnienia do wystawiania rachunków lub faktur.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 10.000,00 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski w konkursie można składać od 12 kwietnia do 30 września 2022 roku. Wnioski będą rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora, w zakładce dedykowanej konkursowi. Ostatnim etapem przed realizacją proponowanego działania będzie podpisanie stosownej umowy między organizatorem a uczestnikiem konkursu.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: www.cilp.lasy.gov.pl

KONTAKT: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa

cilp@cilp.lasy.gov.pl

To top