Inwestuj w rozwój – pożyczki na kształcenie

W ramach programu można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Wnioski o pożyczki mogą składać osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Kto może złożyć wniosek ?
Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.
Opis:
Realizatorami projektu są: Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Cel: wsparcie kształcenia ustawicznego.
W ramach programu można uzyskać nieoprocentowaną pomoc zwrotną – preferencyjną pożyczkę do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych z możliwością częściowego umorzenia do 20-25%.
Pożyczka jest nieoprocentowana a pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, itp.).
Pożyczkę można przeznaczyć na koszty kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej.
Ze środków pożyczki nie można pokrywać takich wydatków jak:
– koszty przejazdów i noclegów,
– koszty materiałów dydaktycznych.
Pożyczka:
– może zostać przeznaczona jedynie na nieopłacone wcześniej formy kształcenia lub nieopłaconą część wybranej formy kształcenia (np. kolejny semestr, etap);
– nie może także stanowić pokrycia dla kosztów związanych z opłatą rejestrową, wpisowym, itd.
Okres spłaty: 12-36 miesięcy (spłata w równych ratach miesięcznych).
Łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy w okresie 3 lat nie może przekroczyć 100.000 zł.
Termin składania wniosków: 
od 5 września 2022, godz. 09:00 do wyczerpania środków
Więcej informacji pod linkiem: https://inwestujwrozwoj.pl/
Kontakt:
http://inwestujwrozwoj.pl/#contact
To top