„Akademia Managera Innowacji” – IV edycja programu

Trwa rekrutacja w ramach IV edycji programu szkoleniowo-doradczego „Akademia Managera Innowacji”, który ma nauczyć kadrę zarządzającą zarówno MŚP, jak i dużych firm, wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach i nowoczesnych technik menadżerskich. Organizatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Akademia Managera Innowacji to wykłady i warsztaty, a także do 120 godzin indywidualnych sesji doradczych.

Program jest płatny, jednak do 80% kosztów może zostać dofinansowane ze środków unijnych.

Po zakończeniu programu jego uczestnicy  dostają dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy Akademii Managera Innowacji i Klubu Alumnów AMI – to grupa pozwalająca na podtrzymanie i rozwijanie kontaktów uzyskanych w trakcie programu i ważnych dla rozwoju firmy.

Akademia zakłada udział co najmniej dwóch osób z jednej firmy.

Akademia Menadżera Innowacji jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20 (PO WER).

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 9 września 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć PARP https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

To top