CENTRUM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE „BEZ NAPIĘCIA” – DYŻURY SPECJALISTÓW WE WRZEŚNIU

Centrum Profilaktyczno-Edukacyjne „BEZ NAPIĘCIA”, zaprasza na BEZPŁATNE usługi informacyjno-edukacyjne kierowane do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego dotyczące problematyki uzależnień, szczególnie w zakresie profilaktyki uzależnień, interwencji w sytuacjach kryzysowych, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii i socjoterapii.

Oferujemy:

  • Punkt Konsultacyjny dla osób wykazujących zachowania ryzykowne, uzależnionych oraz członków ich rodzin.
  • pomoc psychologiczną dla młodzieży i dzieci
  • poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresującymi sytuacjami
  • promowanie zdrowego stylu życia

Poradnictwo świadczone jest przez terapeutę uzależnień, psychoterapeutę, socjologa oraz psychologa.

Główne zadania doradców to: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom i rodzinom.

Nasi specjaliści czekają w Centrum Aktywności Obywatelskiej, przy ul. Henryka Sienkiewicza 70.

Zapisy telefoniczne na spotkania indywidualne od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 41 200 30 14.

To top