Inwestycje w oświacie

Wystartował nowy program Ministra Edukacji i Nauki ukierunkowany na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Wsparcie w formie dotacji celowej mogą otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. Nabór wniosków w programie wystartował 25 lipca i potrwa do 31 października br.

 

 

Budżet programu wynosi 100 mln zł!

FUNDATOR: Ministerstwo Edukacji i Nauki

O PROGRAMIE: program umożliwia otrzymanie dotacji na remonty oraz inwestycje w niesamorządowych jednostkach oświatowych.

CEL KONKURSU: wspieranie systemu oświaty w zakresie dostosowania infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: remonty i inwestycje   KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączna kwota dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu nie może być wyższa niż jej wartość kosztorysowa określona w dniu zawarcia umowy dotacyjnej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31.10.2022

Więcej informacji pod linkiem: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/inwestycje-w-oswiacie

KONTAKT: inwestycjewedukacje@mein.gov.pl.

To top