Konkurs „Nauczyciel Jutr@”

ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie  „Nauczyciel Jutr@” 

Współorganizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Fundacja Orange.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się:
1. Otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych, angażujących metod nauczania, zgodnie z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym.
2. Dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych.
3. Wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów.
Zgłoszenia mogą przesyłać czynni zawodowo nauczyciele i nauczycielki ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz placówek oświatowych.
Uczestników konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału, mogą zgłaszać również inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową.
Konkurs towarzyszy konkursowi „Nauczyciel Roku”.
Cel: wyłonienie laureatów, którzy w swojej pracy wyróżniają się:
1. Otwartą postawą na prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych, angażujących metod nauczania, zgodnie z potrzebami młodych ludzi wychowywanych w świecie cyfrowym.
2. Dążeniem do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych.
3. Wykorzystaniem przy tym nowych technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić bardziej nowoczesne, ciekawe i angażujące lekcje dla uczniów.
Nagrodą dla Nauczyciela Jutr@ jest inspirująca wizyta studyjna w szkole poza granicami Polski.
Nagroda obejmuje wyjazd zwycięzcy wraz z jedną osobą towarzyszącą. Osobą towarzyszącą wskazaną przez zwycięzcę Konkursu może być osoba zajmująca stanowisko dyrektora placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel bądź inna osoba z grona pedagogicznego tej placówki.
Termin składania wniosków:
9 września 2022
Więcej informacji pod linkiem: https://glos.pl/nauczycieljutra

To top