Nieodpłatna pomoc prawna Stowarzyszenia Sursum Corda

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat ostrowiecki, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje dla mieszkańców.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – stowarzyszenie prowadzi także edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Stowarzyszenie Sursum Corda publikuje m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa na swoim profilu na Facebooku pod adresem: http://www.fb.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194

Materiały są dostępne również do pobrania na dedykowanej dla powiatu internetowej, podstronie projektowej pod adresem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-ostrowiecki-2022/.

     

 

Dane kontaktowe:

Marcin Kałużny
Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11 | 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994
pomoc-prawna@sc.org.pl
biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00 www.pomocprawna.sc.org.pl

To top