Otwarty nabór na targi MSV BRNO 2022

Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego (maks. 8 miejsc) działających w sektorze spożywczo-przetwórczym w wyjazdowej misji gospodarczej na targi MSV Brno 2022, w terminie 4 – 6 października 2022 r.

Wyjazdowa misja gospodarcza organizowana jest przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020. W misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki, określone w formularzu zgłoszeniowym (kryteria formalne/wejścia).
W ramach dofinansowania uczestnictwa w misji organizator pokrywa dla jednego uczestnika, w ramach pomocy de minimis 100% wysokości kosztów tj. m.in.: przejazdów, zakwaterowania w hotelu, wyżywienia, przejazdów lokalnych, transportu niezbędnych materiałów, ubezpieczenia zdrowotnego na czas wyjazdu.

Przewidywana liczba miejsc: 8 przedsiębiorców – maksymalnie jeden przedstawiciel
z jednego przedsiębiorstwa.

Termin nadsyłania wniosków: 22.08.2022 r.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Inwestycji i Rozwoju – Kielce, ul. Sienkiewicza 63

lub przesłać: tradycyjną drogą pocztową (decyduje data wpływu) lub e-mailową skan na adres elektroniczny pracowników Departamentu Inwestycji i Rozwoju:
karina.kepa@sejmik.kielce.pl

W tytule e-maila należy podać: Wyjazdowa misja gospodarcza na targi MSV Brno 2022
Kontakt:
Karina Kępa
tel.41 365 81 82
Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin naboru, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałem dokumenty niezbędne do zgłoszenia na targi dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego https://www.swietokrzyskie.pro/zaczyna-sie-nabor-otwarty-na-wyjazdowa-misje-gospodarcza-na-targi-msv-brno-2022/

To top