Rekrutacja do III Edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO!

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w III Edycji „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, organizowanej przez Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Stowarzyszenie Demagog (projekt partnerski), dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rekrutacja do III. Edycji właśnie się rozpoczęła i potrwa do 9. września 2022. Tym razem działania są kierowane do organizacji rzeczniczych, czyli praktycznie wszystkich NGO!

 

Projekt “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” ma na celu wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.

W tym celu zorganizowane zostaną łącznie 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Projekt skierowany jest również do NGO z małych miejscowości i jest bezpłatny dla uczestników/uczestniczek.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod linkiem: https://indid.pl/socngo/

To top