Trwa nabór do projektu „Fundusze dla klimatu – sieć Doradców NGO”

WAŻNY KOMUNIKAT!

Wydłużona zostaje rekrutacja do projektu Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO dla wybranych województw do 27.09.2022 r. do godz. 13.00!

Wydłużenie dotyczy województw: wielkopolskie (region wschodni), łódzkie (region wschodni i południowy), zachodniopomorskie, opolskie, lubelskie, podlaskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie.

Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, a także wspieranie tych osób w działaniach doradczych. Odbiorcami usług doradczych będą lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

To projekt dla osób, które:

 • mają w sobie pasję, wrażliwość i wiedzę z zakresu dbania o klimat i środowisko,
 • wiedzą jak przygotować i realizować projekty społeczne i/lub inwestycyjne,
 • są przekonane, że współpraca władz samorządowych i lokalnych organizacji jest ważna,
 • posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać lokalnej społeczności,
 • są aktywne lokalnie, w szczególności działają i/lub pracują w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność doradczą i szkoleniową na rzecz trzeciego sektora, np. centra wsparcia NGOs, ośrodki Działaj Lokalnie, lokalne grupy działania.

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie co najmniej 36 osób z całej Polski, po wcześniejszym pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.

W ramach projektu przewidziano:

 •  4 trzydniowe zjazdy szkoleniowe (2 formie stacjonarnej oraz 2 w formie online – razem 60 godzin),
 • zapoznanie z dobrymi praktykami z zakresu mitygacji i adaptacji do zmian klimatu uczestnicząc w wizytach lokalnych,
 • możliwość wymiany doświadczeń dzięki spotkaniom sieciującym z innymi uczestnikami/-czkami,
 • wsparcie ekspertów/-ek programu “Zielony Lider”, w różnych obszarach i zagadnieniach powiązanych z tematyką klimatu, ochrony środowiska oraz planowania strategicznego w kontekście przygotowania i realizacji projektów społecznych i/lub inwestycyjnych,
 • realizacje przez uczestników spotkań informacyjnych nt. możliwych form dofinansowania w swoim regionie oraz przeprowadzenie przez nich usług doradczych wspierając 3 społeczności lokalne (min. 40h) w procesie aplikowania o fundusze europejskie na przedsięwzięcia społeczne i/lub inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

Dla uczestników/-czek projektu zaplanowano STYPENDIUM.

Na główny zakres merytoryczny projektu składają się tematy związane m.in. ze strukturą funduszy europejskich, w tym Krajowy Plan Odbudowy, programy regionalne (16) i krajowe (8), w szczególności Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, programy Interreg, zrównoważony rozwój – zagadnienia związane z zasadą horyzontalną przy wdrażaniu funduszy europejskich, Strategia Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład, Sprawiedliwa Transformacja, planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i budowanie partnerstw, Europejski Pakt na rzecz Klimatu, Pakiet Fit for 55, analiza i dobór źródeł finansowania adekwatnie do potrzeb społeczności lokalnej. Szczegółowa agenda zostanie udostępniona przed pierwszym zjazdem.

REKRUTACJA – JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wysłać zgłoszenie należy wypełnić formularz online, który dostępny jest TUTAJ. Formularz aktywny jest do 26 września 2022 r. (poniedziałek) do godz. 13.00. Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.

Ważne: przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem Projektu – wypełniając formularz uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

Dodatkowo organizatorzy zapraszają na spotkania informacyjne (ONLINE):

 • 19 września 2022 (poniedziałek), w godz. 14:00-15:00
 • 22 września 2022 (czwartek), w godz. 18:00-19:00

Aby zapisać się na spotkanie należy wypełnić formularz – TUTAJ. Link do spotkania przesłany zostanie w dniu, w którym odbywa się dane spotkanie. Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM.

Nagranie ze spotkania informacyjnego – TUTAJ.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdów. W ramach projektu zapewniono osobom uczestniczącym w zjazdach stacjonarnych miejsca noclegowe, wyżywienie, udział w sesji szkoleniowej i wizycie lokalnej oraz materiały szkoleniowe. Dojazd na spotkania i zjazdy w ramach projektu organizowany jest indywidualnie przez Uczestników i Uczestniczki. Zjazdy online będą organizowane na platformie ZOOM.

Wymagania techniczne:

 • dostęp do komputera/laptopa z kamerą, smartfona i internetu;
 • dostęp do materiałów wymaga posiadania osobistego konta Google. Bezpłatne konto można założyć bezpośrednio pod linkiem https://accounts.google.com/

KONTAKT

Pytania związane z rekrutacją i projektem należy kierować na adres e-mail: funduszedlaklimatu@ofop.eu

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej projektu TUTAJ

To top