I edycja Konkursu dla Szkół Podstawowych „Piątka z narodowych”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło I edycję konkursu „Piątka z narodowych”. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat polskich tańców narodowych i przybliżanie unikalnych zjawisk kulturowych różnych środowisk i regionów.

W konkursie może wziąć udział maksymalnie 50 szkół, a o ich zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Termin przesyłania zgłoszeń przez zainteresowane szkoły upływa 23 września 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kulturyhttps://piatkaznarodowych.webankieta.pl/.

Konkurs Narodowego Centrum Kultury „Piątka z narodowych” jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

To top