Oferta CRL dla uczniów – spotkanie z dyrektorami ostrowieckich podstawówek

Centrum Rozwoju Lokalnego wśród podejmowanych przez siebie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego przygotowało też ofertę bezpłatnych działań skierowanych do dzieci i młodzieży z naszego miasta.

Propozycje tych działań zaprezentowane zostały podczas spotkania z dyrektorami ostrowieckich publicznych szkół podstawowych, które odbyło się we wtorek 27 września 2022 r. Ofertę wstępnie przedstawiła Pani Agnieszka Rogalińska – Dyrektor CRL, a szczegółowe założenia omówiły osoby bezpośrednio zaangażowane w ich realizację: Pani Ewa Mochul-Zwolińska – Kierownik działu edukacji i organizacji pozarządowych oraz Pan Łukasz Kot – Kierownik działu obsługi inwestorów i przedsiębiorczości w CRL.

Zaproponowane inicjatywy CRL w tym także Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA” dla szkół obejmują:

  • WARSZTATY PROFILAKTYCZNE DLA SIÓDMOKLASISTÓW
  • SPOTKANIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ
  • PROGRAM REKOMENDOWANY – PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW
  • SZKOLENIE DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ – PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW
  • WARSZTATY Z ZAKRESY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA MŁODZIEŻY
  • PROGRAM „ANTYMINA” – ARTYSTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
  • SALONIKI DYSKUSYJNE
  • ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH – „DZISIAJ UCZEŃ, JUTRO PRZEDSIĘBIORCA!”

Oferta spotkała się z zainteresowaniem ze strony dyrektorów placówek, zadeklarowali oni jednocześnie wszelką pomoc i współpracę przy jej realizacji.

To top