Ruszył nabór szkół do 5. edycji projektu edukacyjnego „Ferie z ekonomią”

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) rozpoczął nabór do projektu edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 5”. Zgłoszenia mogą przesyłać szkoły podstawowe z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

W ramach projektu organizowane są zajęcia skierowane są do uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych. Wspomniane zajęcia przeprowadzają nauczyciele WOS, którzy otrzymują scenariusze zajęć z zakresu wiedzy ekonomiczno-finansowej opracowane przez pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zajęcia realizowane w ramach projektu odbywają się w jednym tygodniu ferii zimowych (30 godzin dydaktycznych), a biorący w nich udział uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z przedsiębiorczości i umiejętności w zakresie bankowości, sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie roli pieniądza.

Nauczyciele za prowadzenie zajęć w czasie ferii otrzymają dodatkowe wynagrodzenie, a uczniowie materiały i pomoce dydaktyczne.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 12 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji szkół można znaleźć pod linkiem: https://www.feriezekonomia.pl/rekrutacja/

To top