RUSZYŁA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął nabór wniosków do konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”. Nabór trwa do 28 października 2022 r. To nagroda ustanowiona przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku, a jej głównym celem jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego.

W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu, oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, także w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą zostać:

  • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • uczelnie
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • ośrodki transferu technologii,
  • inkubatory przedsiębiorczości,
  • inkubatory technologiczne.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie siedziby/miejsca zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zgłoszone rozwiązania podlegają ocenie przez Komisję Konkursową, która przyznaje nagrody pieniężne twórcom tych rozwiązań. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz inne szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.swietokrzyskie.pro/nagrody/regulamin-konkursu

Szczegółowe informacje – Sekretariat Konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział DS. Promocji Gospodarczej Regionu
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
tel.:41 365 81 81; fax: 41 365 81 91
www.swietokrzyskie.pro

To top