Ruszyła rekrutacja do 3. cyklu szkoleń Szkoły Aktywnego Sektora!

Szkoła Aktywnego Sektora to cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, które kierujemy do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy pokryją również koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych (bez kosztów podróży).

Do udziału w szkoleniach zapraszane są w szczególności przedstawicielki i przedstawiciele organizacji i grup z mniejszych miast i miejscowości, działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego.

Szkolenia realizowane będą w formule mieszanej, tj. online i stacjonarnie, w trzech ścieżkach rozwojowych:

  • ścieżka projektowa
    Dla osób chcących przekuć swoje idee i pomysły na działania w kompletny projekt, składający się z diagnozy, opisu projektu, budżetu i harmonogramu, planu montażu finansowego oraz przebiegu jego realizacji wraz z zaangażowaniem partnerów.
  • ścieżka komunikacyjno-marketingowa
    Dla wszystkich osób realizujących działania komunikacyjne, promocję i PR, w szczególności dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i nadzorowanie strategii komunikacji w organizacjach. W czasie szkoleń będziemy pracować nad narzędziami i produktami, które od razu będzie mogli wykorzystać w swoich działaniach.
  • ścieżka strategiczna
    Dla osób, które mają wpływ na tworzenie i wdrażanie strategii w swoich organizacjach, w szczególności dla członkiń i członków zarządu organizacji. Dopełnieniem szkoleń z będą indywidualne konsultacje nad tworzeniem strategii rozwoju organizacji.

Więcej informacji oraz szczegółowy program szkoleń dostępny jest na stronie projektu: https://szkolasektora.org.pl

Źródło: www.ngo.pl

To top