„Rynek pracy 2022” – konferencja w OBK

Rok 2022 obfituje w wydarzenia, które w większym lub mniejszym stopniu wpływają na sytuację ekonomiczną, a tym samym na na rynek pracy i sytuację przedsiębiorców. Zagrożenia, szanse i otwierające się nowe perspektywy były tematem zorganizowanej 9 września 2022 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim konferencji „Rynek pracy 2022”. W konferencji – obok przedstawicieli władz samorządowych, jednostek publicznych, spółek gminnych, instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców – wzięli udział przedstawiciele Centrum Rozwoju Lokalnego na czele z Dyrektor Agnieszką Rogalińską.

Konferencję, która odbyli się w Ostrowieckim Browarze Kultury, otworzyła dyrektor PUP Małgorzata Stafijowska, a słowo wstępne do zebranych ponad 100 uczestników skierowała starosta ostrowiecki Marzena Dębniak

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się zmiany na rynku pracy planowane oraz wprowadzone w 2022 r, które przedstawiła Urszula Langer – Starszy Inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Kielcach.  Z kolei o szansach i zagrożeniach związanych z Nowym Ładem opowiedział dr inż. Arkadiusz Chudzik, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz przedsiębiorca.

Dariusz Fryziel- właściciel firmy Personnel Focus oraz psycholog społeczny, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przybliżył tematykę związaną z procesem rekrutacji w czasach rynku pracownika.

Na zakończenie konferencji  Tomasz Janusz zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprezentował planowane wsparcie przedsiębiorstw w ramach programu regionalnego z Funduszy Europejskich dla województwa świętokrzyskiego w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Wszystkie prelekcje były ciekawe i merytoryczne, przedsiębiorcy mieli okazję uzyskać wiele cennych informacji w zakresie funkcjonowania ich firm oraz perspektyw na rozwój wsparcie w ramach środków publicznych.

To top