Spotkanie informacyjne „POLSKI ŁAD 2.0 – ZMIANY WPROWADZONE OD 1 LIPCA 2022 R.”

13 czerwca 2022 r. Prezydent Polski podpisał kolejną nowelizację tzw. Polskiego Ładu.  Nowelizacja weszła w życie 1 lipca 2022 r. Jest to rozwiązanie kompleksowe „naprawiające” w całości zmiany, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2022 r.  Skorzystanie z nowelizacji nie jest jednak proste, gdyż część zmian wchodzi w życie ze skutkiem wstecznym i ma znaczenie dla rozliczenia całego roku 2022 r., natomiast część zmian wchodzi w życie poczynając od rozliczenia nowego roku podatkowego.

Dwa główne kierunki wyznaczane przez „Polski Ład 2.0” to nowa niższa stawka właściwa dla pierwszego przedziału skali podatkowej oraz możliwość częściowego odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach liniowych oraz zryczałtowanych.  Ponadto, „Polski Ład 2.0” to kolejne zmiany w zakresie ubezpieczenie zdrowotnego.

Aby łatwiej odnaleźć się w gąszczu zmian wprowadzonych w przepisach Centrum Rozwoju Lokalnego 07.09.2022 r. zorganizowało spotkanie informacyjne „POLSKI ŁAD 2.0 – ZMIANY WPROWADZONE OD 1 LIPCA 2022 R.” dla  przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania Pani Agnieszka Budzińska Kierownik Referatu Podatków Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Monika Lipko – Specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim omówili całokształt ww. regulacji z naciskiem na aspekt praktyczny poszczególnych zmian. Dodatkowo można było uzyskać informacje kto zyskał, a kto stracił na nowych rozwiązaniach Polskiego Ładu.

Udział w spotkaniu wzięło 10 osób, przedstawicieli ostrowieckich NGO’sów.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim za pomoc w przeprowadzeniu spotkania.

Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc stronę internetową https://crl.ostrowiec.pl/ oraz fanpage CRLOstrowiecSwietokrzyski

To top