„Świętokrzyska ekonomia społeczna” – nabór na szkolenia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach stacjonarnych z obszaru ekonomii społecznej.

TEMATYKA I TERMINY WARSZTATÓW:

1. „Akademia Liderów Społecznych”

1. 10 – 11.10.2022r. (I grupa)
2. 07 – 08.11.2022r. (II grupa)

2. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej”

1. 03 – 04.11.2022r. (I grupa)
2. 09 – 10.11.2022r. (II grupa)

WAŻNE: Warsztaty są całkowicie bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Formularze zgłoszeniowe, regulamin zgłoszeniowy, szczegółowe harmonogramy oraz inne potrzebne w procesie rekrutacji dokumenty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – TUTAJ
Liczba miejsc jest ograniczona (20 miejsc na każdą grupę).
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego: administracji publicznej (jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych), lokalnych grup działania oraz innych interesariuszy ekonomii społecznej.

Miejsce realizacji warsztatów:

Hotel „Pod Złota Różą”, Plac Moniuszki 7, 25-334 Kielce.

Zgłoszenia na warsztaty:

Czytelnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne (tj. formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 i/lub 1a, deklaracja uczestnictwa – załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności – załącznik nr 3 oraz karta instytucji – załącznik nr 4) należy przesłać (zeskanowane) drogą elektroniczną na adres e-mail: adrian.olszacki@sejmik.kielce.pl lub katarzyna.wierzbicka@sejmik.kielce.pl w terminie do dnia 30 września 2022 r. do godz. 15.30.
Oryginały dokumentów należy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres ROPS lub przekazać w dniu warsztatu.

Zachęcamy do nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych.
Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem tel.:41 342-11-40 lub 41 342-11-80.

To top