Vademecum Aktywności Obywatelskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN, dzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG realizuje od lutego 2021 r. projekt „Vademecum Aktywności Obywatelskiej”. Głównym jego celem jest kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo młodych obywateli w życiu publicznym regionu świętokrzyskiego.

Uczestnicy projektu – ponad 400 uczennic i uczniów, biorą udział w specjalnych zajęciach (seminaria i warsztaty), otrzymali  publikację multimedialną, materiały piśmiennicze itd. Podczas ww. spotkań zajęciowych zostały omówione zagadnienia z zakresu demokracji, rodzajów prawa, NGO itd. Uczestnicy warsztatów przygotowali też projekty petycji, propozycji w ramach budżetu obywatelskiego itd. W chwili obecnej współredagują oni specjalny profil projektu na Facebooku oraz prowadzą dwie Grupy Monitoringu Praw Obywatelskich – w Ostrowcu Św. i w Opatowie.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła także w dwóch Panelach dyskusyjnych – także w Ostrowcu Św. i w Opatowie, w trakcie których była prowadzona dyskusja na temat aktywności obywatelskiej i samej aktywizacji młodzieży. 

Jako jedno z podsumowujących działań projektu został przeprowadzony Plebiscyt na tytuł Najbardziej Przyjazny Urząd dla Obywatela, w którym najwięcej głosów otrzymał Urząd Gminy w Bodzechowie.

Projekt zakończy się 30 listopada 2022 r.

To top