Współpraca CRL i OHP – wspólne działania dla lokalnej młodzieży

Działania na rzecz lokalnej społeczności – w szczególności młodzieży  – to jedne z najważniejszych celów funkcjonowania Centrum Rozwoju Lokalnego. Ważnym elementem realizowania tych założeń jest współpraca z jednostkami i instytucjami podejmującymi działania na rzecz rozwoju młodzieży.

W środę 28 września miała miejsce uroczystość zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Rozwoju Lokalnego a Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Z ramienia CRL swój podpis pod dokumentem złożyła Dyrektor CRL – Pani Agnieszka Rogalińska, a ze strony OHP Komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy – Pan Grzegorz Małkus.

Porozumienie obejmuje realizacje warsztatów, doradztwa zawodowego, zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz wizyt studyjnych i wycieczek zawodoznawczych.

Jak podkreślił Komendant G. Małkus – dotychczasowa współpraca – jeszcze z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – przynosiła bardzo dobre efekty i jej kontynuacja już z Centrum Rozwoju Lokalnego na pewno przyniesie korzyści dla osób z niej korzystających. Dziękując za dotychczasowa współpracę zapewnił o wsparciu wspólnych działań ze strony kierowanej przez siebie jednostki. Z kolei dyrektor A. Rogalińska zwróciła uwagę na to, że dotychczasowe wspólne działania przyczyniały się do rozwoju młodych ludzi, poszerzenia skierowanej do nich oferty i stanowiły istotną pomoc w procesie wchodzenia na rynek pracy i realizowania własnych życiowych celów i planów.

Dotychczasowe doświadczenia obu jednostek w realizacji projektów i inicjatyw  stanowią gwarancję atrakcyjnej oferty i efektywnego wsparcia młodych ludzi.

To top