Wyniki badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opublikował raport końcowy z badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, zrealizowany przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena wpływu ocena wpływu wsparcia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v na trwałość i jakość tworzonych miejsc pracy oraz integrację społeczno-zawodową odbiorców wsparcia w województwie świętokrzyskim w okresie 2018-2020.

Wyniki ewaluacji pomogą właściwie koordynować działania na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, dostarczają również wiedzy na temat jakości i skuteczności usług świadczonych przez Ośrodki Ekonomii Społecznej.

Zachęcamy do lektury!

To top