ZAPROSZENIE dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i na rzecz

jej mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 05 października 2022 roku, o godzinie 11:00 w Ostrowieckim Browarze Kultury, Siennieńska 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim, sala wielofunkcyjna.

Celem spotkania będzie przedstawienie propozycji zadań, jakie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza powierzyć do realizacji w 2023 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

prowadzącym działalność pożytku publicznego.

źródło: https://um.ostrowiec.pl/aktualnosci/zaproszenie-dla-organizacji-pozarzadowych.html

To top