Zaproszenie do udziału w ankiecie konsultacyjnej

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza przedstawicieli sektora spółdzielni socjalnych do udziału w ankiecie konsultacyjnej

LINK DO ANKIETY: https://forms.gle/jhtBAtvHLYKXgbj29

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej celem jest diagnoza kluczowych problemów i potrzeb spółdzielni socjalnych.
Zebrane w trakcie badania informacje przyczynią się do wypracowania konkretnych rekomendacji i rozwiązań uwzględniających specyfikę działalności spółdzielni socjalnych oraz umożliwią dalszą realizację działań w zakresie tworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania i rozwijania działalności oraz wdrażania nowych mechanizmów i form wsparcia dla ww. podmiotów.
To top