PIĄTA EDYCJA KONKURSU „Z PANEM SCRATCHEM ZA PAN BRAT”

PIĄTA EDYCJA KONKURSU „Z PANEM SCRATCHEM ZA PAN BRAT”

Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w piątej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”. Konkurs programowania w języku Scratch objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

Cele konkursu:

• Podniesienie świadomości znaczenia i rangi informatyki w życiu zawodowym i społecznym.
• Upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego.
• Zwiększenie zainteresowania uczniów programowaniem.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Konkursu przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
• Kategoria I – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
• Kategoria II – uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.

Tematy prac konkursowych:

• Kategoria I: Wykonanie w programie Scratch 3.0 multimedialnej prezentacji z elementami animacji na temat „Wehikuł czasu – mój przyszły zawód”;
• Kategoria II: Wykonanie w programie Scratch 3.0 gry edukacyjnej na temat : „Największe osiągniecia polskiej nauki”.

Termin przygotowania prac przez uczniów upływa z dniem 8 listopada 2022 r Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają do Komisji Wojewódzkiej w terminie do 15 listopada 2022 r. trzy najlepsze w prace w każdej kategorii. W Konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Do konkursu uczniowie zgłaszają się poprzez Koordynatora/Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej odpowiedzialnego za przebieg konkursu w szkole.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Serdecznie zapraszamy!

Ponieważ w bieżącej edycji przekazywanie prac uczniowskich oraz dokumentacji odbędzie się drogą elektroniczną, w dniu 5 października 2022 r. godz. 15.00 odbędzie się (w trybie online) konferencja, na której przekazane zostaną informacje organizacyjne.

Informacje o konferencji dostępne są pod linkiem (TUTAJ)

To top