„AkTYwnie w przyszłość”

Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju zaprasza osoby narodowości ukraińskiej, które przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 r. i przebywają na terenie powiatu ostrowieckiego do projektu „AkTYwnie w przyszłość”, który realizuje wspólnie z Fundacją Aktywnych Mam.

Bezpłatna  oferta wsparcia, obejmuje m. in.:

– pomoc asystenta integracyjnego w załatwieniu spraw urzędowych, bytowych itp.

– wsparcie psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, coacha

– kursy języka polskiego

– zajęcia gimnastyczne i rękodzielnicze, rozwijające zainteresowania

– świetlicę dla dzieci i dorosłych

– integrację i grupę wsparcia oraz wiele innych.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kontakt: Osiedle Słoneczne 17 lub Centrum Aktywności Obywatelskiej, sala nr 20.

 

Фундація «Академія ініціативи та розвитку» запрошує осіб української національності, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та зараз перебувають на Островецькому повіті, до проекту «Активно в майбутнє», який реалізується спільно з фундацією «Активні матусі».

Пропозиція безкоштовної підтримки, зокрема:

– допомога асистента з інтеграції у вирішенні службових та побутових питань тощо.

– супровід психолога, юриста, кар’єрного радника, агента з працевлаштування, тренера

– курси польської мови

– заняття гімнастикою та рукоділлям, що розвивають інтереси

– загальна кімната для дітей і дорослих

– група інтеграції та підтримки та багато інших.

Проект співфінансовано Міністерством сім’ї та соціальної політики з резерву Фонду праці в рамках тендерного конкурсу під назвою «Разом ми можемо більше – Перше видання Програми активації для іноземців на 2022-2023 роки» в рамках Відомчої програми активації для іноземців на 2022-2025 роки.

Партнери: Повітова служба праці та Міський центр соціальної допомоги в Островці Свєнтокшиському.

Контакти: Osiedle Słoneczne 17 або Центр громадської активності, кімната № 20.

 

To top