Zaproszenie dla NGO na Warsztaty

W ramach zlecenia z Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. przygotowuje strategiczny dokument pt.: „WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W LATACH 2023-2032.”

Ze względu na proces tworzenia dokumentu serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego do udziału w Warsztatach tematycznych.

Przyszłość i kondycja organizacji pozarządowych będzie omawiana na niniejszych warsztatach.

Proszę się zapisywać na wszystkie zajęcia tematyczne w których Państwa organizacja już działa lub będzie chciała działa. 

MIEJSCE SPOTKAŃ: Centrum Aktywności Obywatelskiej, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 70, sala nr 18 (I piętro).

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

WTOREK: 25.10.2022 – Prowadzący Jarosław Sawick

 • 12:00-13:00 – Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • 13:30-14:30 – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
 • 15:00-16:00 – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


ŚRODA: 26.10.2022
– Prowadzący Dariusz Marciniec

 • 16:00-18:00 – Nowe organizacje
 • 18:00-19:00 – Promocja działań i organizacji pozarządowych – zwiększenie zasięgu oddziaływania. (z możliwością uczestniczenia w dalszej części) WSZYSTKIE ORGANIZACJE
 • 19:00-20:00 – Współpraca sieciowa – wspólny kalendarz imprez realizowanych przez organizacje pozarządowe. WSZYSTKIE ORGANIZACJE


CZWARTEK: 27.10.2022
– Prowadzący Dariusz Marciniec

 • 13:00-14:00 – Wsparcie doradcze i integracja działań organizacji pozarządowych.
 • 14:00-15:00 – Młodzi mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego
 • 17:00-18:00 – Budżet Obywatelski w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 18:00-19:00 – Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – Fundacja Pomocna Dłoń.


PIĄTEK: 28.10.2022
– Prowadzący Dariusz Marciniec

 • 12:00-13:00 – Udzielenie pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Prowadzenie „Centrum Seniora”
 • 13:00 – 14:00 – Ochrona i promocja zdrowia


W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

tel.: +48 791 977 233,

e-mail: d.marciniec@instytut-ipc.pl,

www.instytut-ipc.pl

To top