CRL na Targach NGO-EXPO

W dniu 27.10.2022 r. Centrum Rozwoju Lokalnego uczestniczyło w Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO.

To pierwsze takie wydarzenie w skali ogólnopolskiej, organizowane po to, żeby pokazać różnorodność, bogactwo form działania i produktów, które są dziełem organizacji pozarządowych. Oferowało one również możliwość promocji organizacji, a także integracji sektora pozarządowego.

To ogromne przedsięwzięcie, które przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej wśród społeczeństwa. Co więcej, uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego porozmawiania z działaczami społecznymi, którzy szczegółowo przybliżali temat swojej działalności.

W Targach Kielce prezentowało się 75 wystawców – fundacje, stowarzyszenia, zakłady aktywności zawodowej, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, towarzystwa wpierania rozwoju, koła gospodyń wiejskich i wiele innych…

Łączy ich jeden cel – niesienie pomocy!

W czasie trwania targów odbywały się liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez osoby znane i doświadczone z zakresu funkcjonowania NGO-sów. Uczestnicy mogli wziąć udział w wielu dyskusjach.

🔸
Targi odbywały się pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.
🔸Partnerem tego dwudniowego wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
🔸Organizatorzy: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja imienia Stefana Artwińskiego.
To top