Darmowe doradztwo – kompleksowe wsparcie: zamówienia PZP, zapytania JST, wnioski o dofinansowanie

Zapraszamy do udziału w projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt dedykowany organizacjom z obszaru woj. opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W ramach projektu możesz skorzystać z 24 godzinnych szkoleń oraz z nawet 20 godzin indywidualnego doradztwa. Projekt finansowany w 100% – nie ponosisz żadnych kosztów!

Ścieżka wsparcia w ramach projektu składa się z 24 godzinnego szkolenia z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł publicznych, unijnych i prywatnych oraz zagadnień z zakresu marketingu i kooperacji. Po szkoleniu organizacja ma do wykorzystania do 20 godzin indywidualnego doradztwa ze specjalistą/specjalistami z interesującego ją zakresu programu szkoleniowego.

W ramach doradztwa wspieramy m.in. w:

  • przygotowaniu ofert w odpowiedzi na zapytania podmiotów publicznych
  • przygotowaniu ofert w odpowiedzi na zapytania z Bazy Konkurencyjności
  • przygotowaniu wniosków grantowych i wniosków finansowanych z źródeł unijnych
  • źródeł i sposobów finansowania ze środków prywatnych (fundraising)

a także takich zagadnień jak:

  • marketing organizacji
  • sieciowanie i kooperacja

Więcej na temat projektu: https://www.wektor.org.pl/projekty/akademia-zamowien-publicznych/podstawowe-informacje/

Źródło: www.ngo.pl

To top