Jesienna edycja spotkań z pedagogami szkolnymi

W dniu 13 października ruszyła jesienna edycja spotkań z pedagogami szkolnymi realizowana w ramach działalności Centrum Profilaktyczno – Edukacyjnego „Bez Napięcia”.  Tematem przewodnim cyklu jest profilaktyka nałogów, a ponieważ październik jest miesiącem upływającym pod hasłem profilaktyki zdrowia psychicznego, to pierwsze spotkanie obejmowało właśnie ten obszar. Jest to szczególnie istotne uwzględniając, że skłonność do popadania w uzależnienie jest jednym z przejawów zaburzeń zdrowia psychicznego. I nie ma tu znaczenia czy mowa jest o uzależnieniach od substancji psychoaktywnych czy o uzależnieniach behawioralnych, nad jednymi i drugimi należy się pochylić z równą uwagą. Tym bardziej, że zaburzenia  zdrowia psychicznego nie są tożsame z występowaniem choroby psychicznej, a mogą oznaczać cały szereg trudności w obszarze społeczno – emocjonalnym, na które narażony jest każdy z nas. Podczas spotkania poprowadzonego przez psycholog Panią Magdalenę Majewską, szkolni pedagodzy mieli okazję wysłuchać prelekcji na wskazany powyżej temat oraz uczestniczyć w dyskusji bazującej tak na informacjach teoretycznych, jak i na codziennych doświadczeniach. Cieszącym jest fakt, że w spotkaniu po raz kolejny aktywnie uczestniczyło liczne grono  pedagogów pracujących w publicznych szkołach podstawowych z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

To top