Nowy projekt PARP dla przedsiębiorców z sektora cyberbezpieczeństwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  do udziału w projekcie „Nowoczesne kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21”
Projekt „Nowoczesne Kompetencje – POWR.02.21.00-00-R101/21” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców z sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo, którzy spełniają warunki zawarte w regulaminie projektu.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia mikro-, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze.

W ramach działania szkoleniowo-doradczego (Kompetencje dla sektorów 2), mającego na celu podniesienie kompetencji pracowników oferujemy przedsiębiorcom wsparcie finansowe na następujące szkolenia:

 • Instalowanie i konfigurowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej
 • Zarządzanie mobilnymi sieciami IP
 • Konfigurowanie i zarządzanie routingiem sieciowym
 • Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi
 • Analiza danych w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem specjalista
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem menedżer
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem ekspert
 • Zabezpieczanie danych w sieciach teleinformatycznych
 • Zabezpieczanie systemów operacyjnych
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Praca w zespole
 • Efektywna komunikacja
 • Język branżowy angielski
 • Język branżowy niemiecki
 • Język branżowy francuski
 • Język branżowy rosyjski

Zarówno katalog szkoleń, jak i doradztwa nie jest zamknięty – więcej informacji  – w tym dokumenty niezbędne do udziału oraz regulamin uczestnictwa – dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej (TUTAJ)

 

To top