Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”

Od września Centrum Rozwoju Lokalnego realizuje Program Domowych Detektywów dla uczniów klas czwartych w ostrowieckich publicznych szkołach podstawowych – PSP nr 3 oraz PSP nr 10.

Głównym założeniem Programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Program składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i jest utrzymany w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy dziecka w szkole i w domu są cztery zeszyty komiksowe.

W ramach zajęć w domu dzieci wraz z rodzicami/opiekunami tworzą tzw. domowe drużyny, których zadaniem jest wspólna praca oraz zabawa. W komiksach poruszane są takie tematy jak: fakty i mity na temat alkoholu, wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu, rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją, powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia alkoholu.

Szkolna część programu realizowana jest przy aktywnym udziale wybranych przez całą klasę liderów. Prowadzący inicjuje prace „domowych drużyn” na zajęciach w klasie. W trakcie tych zajęć uczniowie zapoznają się z tematami zeszytów oraz omawiają wrażenia i doświadczenia z pracy z rodzicami. Do zadań liderów należy prezentowanie całej klasie wybranych treści komiksów oraz prowadzenie w małych grupach krótkich zajęć nawiązujących do ich treści.

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” realizowany jest w ramach działań Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA”
To top