Szkolenie dla realizatorów programu rekomendowanego – Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie

W dniu 24.10.2022 r. Centrum Rozwoju Lokalnego zorganizowało szkolenie dla realizatorów programu rekomendowanego – Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie

Program znajduje się w bazie programów rekomendowanych, w ramach systemu rekomendacji PARPA, ORE, KBPN, IPiN a jego głównym założeniem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. Odbiorcami Programu są uczniowie klas IV i V szkół podstawowych oraz ich rodzice.

Program składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej, a uczniowie w trakcie jego trwania zdobywają wiedzę podczas zabawy. Taka forma sprawia, że jest on dla nich bardziej przystępny. Praca w domu odbywa się przy pomocy zeszytów komiksowych, w których zawarte są zabawne opowiadania, zadania dla dzieci i ich rodziców oraz porady. Wszystko to ma za zadanie modelować wśród uczniów pożądane zachowania i postawy. Z kolei szkolna część programu polega na współpracy nauczycieli i wybranych przez uczniów liderów rówieśniczych. Na zajęciach uczniowie rozmawiają na tematy zawarte w zeszytach komiksowych oraz dzielą się doświadczeniami związanymi z pracą z rodzicami.

W szkoleniu wzięli udział wychowawcy klas i pedagodzy szkolni pracujący w publicznych szkołach podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zajęcia prowadzone były przez pracownika Instytutu Psychiatrii i Neurologii Panią Agnieszkę Pisarską – współautora programu.

Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach działań Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego „BEZ NAPIĘCIA”

 

To top