CRL profilaktycznie – warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej

29 listopada 2022 roku zakończyliśmy realizację pilotażowych warsztatów łączących elementy profilaktyki uzależnień z poznaniem zasad udzielania pierwszej pomocy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szóstej klasy PSP Nr 4  Zorganizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego warsztaty obejmowały 12 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadziła Beata Barska – Jagiełło z Ostrowieckiej Grupy Ratowniczej, która przypominała młodym ludziom o zasadach bezpieczeństwa oraz uczyła właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia życia.

-Uczymy się przede wszystkim reagowania na krzywdę drugiego człowieka oraz bezpiecznych zachowań. Dzieci w tym wieku narażone są na bardzo dużo różnych sytuacji, ponieważ są to już osoby samodzielne. Samodzielnie idą do szkoły, spędzają czas w towarzystwie rówieśniczym, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach, czy też uprawiają sporty. Dlatego ważne jest, aby w tym okresie uwrażliwiać nastolatków na sytuacje niebezpieczne, które mogą się pojawić – od urazów w drodze do szkoły, poprzez zatrucie używkami, które gdzieś też mogą się trafić oraz wskazać sposoby radzenia sobie w sytuacjach, w których dojdzie do tego rodzaju zdarzeń, gdzie nie będzie osób dorosłych i do momentu przyjazdu służb medycznych młodzi ludzie będą musieli radzić sobie sami – mówi Beata Barska – Jagiełło.

Podczas zajęć młodzież uczyła się prawidłowo powiadamiać służby medyczne oraz podstawowych zasad udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia. Oprócz zajęć teoretycznych, uczniowie uczestniczyli też w zajęciach praktycznych, podczas których uczyli się co robić gdy ktoś straci przytomność, dozna urazu przy upadku, gdy nastąpi zatrzymanie oddechu, zatrucie środkami psychoaktywnymi, podtopienie, czy krwotok. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, a do udziału w symulowanych zdarzeniach, szczególnie z użyciem sztucznej krwi, nie brakowało chętnych. Dzięki praktyce młodzież przełamuje również barierę strachu, który często towarzyszy podobnym sytuacjom. Już teraz niektórzy uczestnicy warsztatów deklarują, że chcą z ratownictwem medycznym związać swoją przyszłość zawodową.

-Są to pilotażowe warsztaty, dedykowane uczniom klasy szóstej, łączące elementy profilaktyki uzależnień z poznaniem zasad udzielania pierwszej pomocy. Chcemy poprzez te zajęcia kształtować wśród młodych ludzi właściwe postawy wobec sytuacji zagrożenia, uczyć ich pewności siebie oraz uwrażliwiać na potrzeby innych – mówi Agnieszka Rogalińska dyrektor Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

To top