INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027- II nabór wniosków i seminarium informacyjne

20 października br. ogłoszono drugi nabór wniosków na projekty małe i projekty główne w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków programu mogą składać instytucje z wszystkich polskich województw.

Oferta programu jest kierowana do:

  1. władz centralnych
  2. samorządów regionalnych i lokalnych
  3. instytucji publicznych
  4. organizacji pozarządowych
  5. przedsiębiorców.

 17 listopada br. odbędzie się krajowe seminarium informacyjne online o zasadach drugiego naboru wniosków w programie. Szczegóły spotkania znajdują się w programie dostępnym na stronie internetowej Programu (TUTAJ).

Uczestnicy seminarium dowiedzą się między innymi jakie są zasady i cele szczegółowe programu, jakich błędów nie popełniać podczas składania wniosku czy też gdzie szukać pomocnych informacji.

Rejestracja na spotkanie jest możliwa do dnia 15 listopada br. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej Programu (TUTAJ).

Wszystkie informacje dotyczące Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, w tym szczegóły dotyczące udziału, składania wniosków oraz dokumenty i materiały związane z udziałem w Programie znajdują się na stronie internetowej Programu

To top