„Nowa perspektywa – nowe możliwości” – cykl spotkań dla świętokrzyskich przedsiębiorców i pracodawców

W czwartek, 17 listopada Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach rozpoczyna cykl spotkań dedykowanych przedsiębiorcom i pracodawcom z terenu województwa świętokrzyskiego pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości”.
Głównym celem wydarzeń będzie prezentacja działań możliwych do sfinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, w obszarze tzw. projektów „miękkich”, wspierających rozwój rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem m.in. projektów wspierających rozwój kwalifikacji pracowników, pracodawców i osób samozatrudnionych, dostępnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Omówione zostaną także działania na rzecz osób tracących zatrudnienie w obszarze tzw. outplacementu, jak również wzmacniające potencjał ludzki poprzez profilaktykę zdrowotną i eliminację czynników ryzyka w miejscu pracy.
Przedsięwzięcia organizowane są przez WUP w Kielcach we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: Wokół Łysej Góry z Bielin, Ziemi Sandomierskiej z Łoniowa, Krzemiennego Kręgu z Bałtowa, Ziemi Jędrzejowskiej – „Gryf” z Jędrzejowa i Dorzecza Bobrzy z Miedzianej Góry.
Serię spotkań, które każdorazowo będą odbywać się w godzinach od 10:00 do 12:00 rozpocznie wydarzenie w Ciekotach 17 listopada 2022 r., a kolejne spotkania odbędą się 18 listopada w Obrazowie, 21 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim, 22 listopada w Jędrzejowie i 24 listopada w Miedzianej Górze.
Zgłoszenia do udziału przyjmują poszczególne Lokalne Grupy Działania.

To top