Nowy start – oferta PARP dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą pomimo wcześniejszego niepowodzenia mogą starać się o dofinansowanie wsparcia szkoleniowo – doradczego związanego  z diagnozą źródeł niepowodzeń, wsparcia w rozwijaniu nowego biznesu oraz przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać u trzech operatorów:

  • Projekt „Profesjonalny restart” realizowany przez EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANADYTOWA na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.21.00-00-NS22/19 (link do strony internetowej) – nabór do 31 grudnia 2022 r.
  • Projekt „Akademia pozytywnej zmiany” realizowany przez Polbi Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (link do strony internetowej) – nabór do 31 grudnia 2022 r.
  • Program edukacyjny „reSTART zmiany, które budują” realizowany przez Fundacje Przedsiębiorczości Kobiet (link do strony internetowej) – nabór do 30 maja 2023 r.

Wszystkie informacje dotyczące projektów – w tym zasady aplikowania o dofinansowanie oraz wytyczne i niezbędna dokumentacja dostępne są na stronie internetowej programu (TUTAJ)

To top